#SAX
202112 https://www.youtube.com/watch?v=u4kCbrw1hC0 잊으리색소폰김정호 테너색소폰: 멜로디 페이크 와 밴딩 꾸밈음🚨 빈공간 채워넣기 오부리 시연 tenor saxophone 색소폰 밴딩 꾸밈음 비브라토 sax 1
Guest
Guest
·16 Aug
633159 잊으리색소폰김정호
324654 테너색소폰
40527 멜로디
591877 페이크
32
03:27
잊으리색소폰김정호 테너색소폰: 멜로디 페이크 와 밴딩 꾸밈음🚨 빈공간 채워넣기 오부...
973
0
192
215902 https://www.youtube.com/watch?v=6f1oDx09EUw 색소폰운지법특강 기본운지와대체운지특강📮초급중급필수📮알티시모운지까지📮반복학습📮 sax lesson 1
Guest
Guest
·26 Jan
465353 색소폰운지법배우기
650311 섬마을선생님색소폰알토연주특강] 알토색소폰 독주 특강 칼톤 밴딩 비브라토 색소폰 밴딩 꾸밈음 비브라토 saxpohone lesson
16728 색소폰
23:03
색소폰운지법특강 기본운지와대체운지특강📮초급중급필수📮알티시모운지까지📮반복...
2K+
0
172
227444 https://www.youtube.com/watch?v=wrIxjjUOs2Q 조각배(이선희) - 색소폰으로 국악을 연주하는 여자 [미녀 색소포니스트-주혜성] [ Beauty Korean sax girl ] 1
Guest
Guest
·28 Jul
661637 조각배 색소폰 연주
491689 색소폰원리
04:37
조각배(이선희) - 색소폰으로 국악을 연주하는 여자 [미녀 색소포니스트-주혜성] [ Beauty Kore...
1K+
0
193
228866 https://www.youtube.com/watch?v=XwonngkwUZ4 색소폰오부리생기초1강음이름:🚨음이름만 빨리 말할 수 있으면 연주 및 오부리는 20%이상 달성♡🎷📣📣🎷 색소폰 밴딩 꾸밈음 비브라토 sax 1
Guest
Guest
·19 Sep
647507 색소폰오부리생기초2강)색소폰 메이저코드🎷코드톤??🚨아주쉽게 🚨암기법🚨까지 색소폰 saxpohone lesson
663176 색소폰오부리중급2) C메이저스케일과🚨 A마이너스케일🚨나란한조 스케일 알아보기🚨색소폰강의 색소폰 밴딩 꾸밈음 비브라토 MR 가사 saxpohone lesson
663177 밴딩하는법 🚨📣밴딩 특강📣 밴딩 기본 공식 이것만 기억하세요🚨시연 강의는 댓글을 확인해 주세요
541395 색소폰 오부리 연습
32:01
색소폰오부리생기초1강음이름:🚨음이름만 빨리 말할 수 있으면 연주 및 오부리는 20%이상 ...
1K+
0
127
165368 https://www.youtube.com/watch?v=fsHJwGmE7fk 초혼(장윤정노래)가송삭스/ 포켓삭스/Pocket sax 1
Guest
Guest
·30 May
563323 가송공방
563329 산조대금
563321 가송삭스
32122 초혼
03:45
초혼(장윤정노래)가송삭스/ 포켓삭스/Pocket sax
40
0
7
218489 https://www.youtube.com/watch?v=P8SGb-zicOw [임민택]색소폰 레슨[꾸밈음2] sax lesson 1
Guest
Guest
·24 Feb
538341 임민택 색소폰
17:28
[임민택]색소폰 레슨[꾸밈음2] sax lesson
671
0
23
190456 https://www.youtube.com/watch?v=l2yLzyxH45Y 초혼(장윤정노래)-Gasong sax 연주 1
Guest
Guest
·11 May
32122 초혼
541020 장윤정노래
621746 -gasong
324656 SAX
3
03:47
초혼(장윤정노래)-Gasong sax 연주
4
0
0
228798 https://www.youtube.com/watch?v=XnzxEGLaPxs Night Paris JAZZ Slow Sax Jazz Music Relaxing Background Music 1
Guest
Guest
·15 Sep
281184 night
1
276583 Paris
1
4543 jazz
1
319531 slow
1
Live
Night Paris JAZZ Slow Sax Jazz Music Relaxing Background Music
87K+
0
0
195518 https://www.youtube.com/watch?v=fffTL0xw7Fk 번지없는주막-가송삭스연주(Gasong Sax) 1
Guest
Guest
·17 Jun
626129 번지없는주막-가송삭스연주
563336 Gasong
324656 SAX
1
03:00
번지없는주막-가송삭스연주(Gasong Sax)
7
0
2
225873 https://www.youtube.com/watch?v=T6oTfSTC3DY 어느60대 노부부이야기-포켓삭스/가송삭스/Pocket sax 1
Guest
Guest
·21 Jun
659903 어느60대
659904 노부부이야기-포켓삭스
563321 가송삭스
430652 pocket
04:21
어느60대 노부부이야기-포켓삭스/가송삭스/Pocket sax
44
0
2
153619 https://www.youtube.com/watch?v=rgicZuruQ1s [듣기좋은 편안한 음악]MASSACHUSETTS -BeeGees (cover by Saxphone 정썬) 1
Guest
Guest
·20 Mar
578345 듣기좋
42258 편안한
5690 음악
291194 Massachusetts
02:16
[듣기좋은 편안한 음악]MASSACHUSETTS -BeeGees (cover by Saxphone 정썬)
17
0
2
171901 https://www.youtube.com/watch?v=K0ByDpneKcI 장녹수 색소폰연주 (saxophone cover) 1
Guest
Guest
·6 Aug
14750 원리
588750 쌕스폰
494870 장녹수
254698 색소폰연주
9
03:32
장녹수 색소폰연주 (saxophone cover)
26K+
0
1K+
198507 https://www.youtube.com/watch?v=WzC_TqSpNnE 물 안개 (석미경) - 유한나 색소폰연주 Saxophone Cover 1
Guest
Guest
·13 Jul
15577 퇴근길
2585 라이브
628919 힐링 7/5 PM6 신청곡 특집 🎤 [유한나색소폰라이브]
04:12
물 안개 (석미경) - 유한나 색소폰연주 Saxophone Cover
41
0
11
92724 https://www.youtube.com/watch?v=WAWLMg2lYcI 갈무리 - 임유리 (버든색소폰) Burden Saxophone 1
Vlogger
Vlogger
·16 May
324657 SAXOPHONE
601 맛집
619757 burden
538337 버든색소폰
03:49
갈무리 - 임유리 (버든색소폰) Burden Saxophone
62K+
1
2K+
143786 https://www.youtube.com/watch?v=EYqwK8CXOnM Nhạc Không Lời Hay Nhất Thế Giới của Kenny G Hòa Tấu Saxophone Nhạc Quốc Tế Bất Hủ 1
Guest
Guest
·5 Feb
113518 팝송모음
433054 조용한 팝송모음
46
01:42:26
Nhạc Không Lời Hay Nhất Thế Giới của Kenny G Hòa Tấu Saxophone Nhạc Quốc Tế Bất Hủ
21K+
0
596
156224 https://www.youtube.com/watch?v=nnDXSaogv9o Sonic boys and girls and oc mrs saxobeat ( for English subscribers) 1
더디기TV
더디기TV
·5 Apr
383805 undefined
581930 야한소닉게임
50
1
Sonic boys and girls and oc mrs saxobeat ( for English subscribers)
4K+
0
277
검색 >
Open
Report
Translation