Lời Của GióAnh Thơ, Tấn Minh [Official MV]

Bài hát Lời Của Gió thể hiện cặp đôi Anh Thơ - Tấn Minh, Song ca nhạc trẻ được khán giả trẻ yêu thích. Một sáng tác của nhạc sĩ Duy Thái.<br /> Anh có nghe thấy em nói gì không ? Em có nghe thấy gió nói gì không ? Anh mang thương nhớ gửi vào trong gió ....<br /> -------------<br /> Song ca nhạc vàng hay nhất: <a href="https://youtu.be/P1PDyqr1XRY?list=PLiDv7Uf-Mu_ihJmjITpzPt_lL2XO3mMUy" title="https://youtu.be/P1PDyqr1XRY?list=PLiDv7Uf-Mu_ihJmjITpzPt_lL2XO3mMUy" target='_blank'>https://youtu.be/P1PDyqr1XRY?list=PLiDv7Uf-Mu_ihJmjITpzPt_lL2XO3mMUy</a><br /> LK nhạc trữ tình: <a href="https://youtu.be/olEbGBhVwsU?list=PLiDv7Uf-Mu_jYv6-Tvc898W6psiXnPde2" title="https://youtu.be/olEbGBhVwsU?list=PLiDv7Uf-Mu_jYv6-Tvc898W6psiXnPde2" target='_blank'>https://youtu.be/olEbGBhVwsU?list=PLiDv7Uf-Mu_jYv6-Tvc898W6psiXnPde2</a><br /> Nhạc vàng chọn lọc 2015: <a href="https://youtu.be/huk1xSXFwSY?list=PLiDv7Uf-Mu_g-WZH26yLGZBIvP4EiPVLZ" title="https://youtu.be/huk1xSXFwSY?list=PLiDv7Uf-Mu_g-WZH26yLGZBIvP4EiPVLZ" target='_blank'>https://youtu.be/huk1xSXFwSY?list=PLiDv7Uf-Mu_g-WZH26yLGZBIvP4EiPVLZ</a><br /> Những ca khúc hay nhất Anh Thơ: <a href="https://youtu.be/YJah-LQLGtk?list=PLiDv7Uf-Mu_hbzfDeW3mLbiQB0F7Y8nP1" title="https://youtu.be/YJah-LQLGtk?list=PLiDv7Uf-Mu_hbzfDeW3mLbiQB0F7Y8nP1" target='_blank'>https://youtu.be/YJah-LQLGtk?list=PLiDv7Uf-Mu_hbzfDeW3mLbiQB0F7Y8nP1</a><br /> Nhạc cách mạng hay: <a href="https://youtu.be/SsHT2pUC0DI" title="https://youtu.be/SsHT2pUC0DI" target='_blank'>https://youtu.be/SsHT2pUC0DI</a><br /> <br /> ▶Theo dõi kênh ca sỹ Anh Thơ Official: <a href="https://goo.gl/WJb8vV" title="https://goo.gl/WJb8vV" target='_blank'>https://goo.gl/WJb8vV</a><br /> <br /> Lời bài hát:<br /> Anh có nghe thấy em nói gì không ? <br /> Em có nghe thấy gió nói gì không ? <br /> Anh mang thương nhớ gửi vào trong gió <br /> Đôi phút bên anh, được nghe anh nói với em. <br /> <br /> Cơn gió nào bay ngang cuộc đời <br /> Nói với em rằng tôi lẻ loi <br /> Cơn gió nào bên tai thì thầm <br /> Nói với em rằng tôi rất xấu... ớ ơ <br /> <br /> Dù gió có ngang qua vườn chiều <br /> Làm lá khô rơi rụng nhiều <br /> Dù gió có mang bao điều <br /> Cuốn theo mùa Thu đi <br /> <br /> Nhưng gió ơi gió <br /> Đừng hôn lên má em <br /> Gió ơi gió đừng đùa trên tóc em <br /> Gió ơi gió đừng ru đôi mắt em... dịu hiền <br /> <br /> Gió hãy nói rằng tôi luôn nhớ em! <br /> Gió hãy nói rằng tôi mong có em! <br /> Gió hãy nói rằng tôi yêu em! <br /> Gió hãy nói rằng em yêu anh! <br /> ....... <br /> Gió hãy nói rằng tôi yêu em! <br /> Gió hãy nói rằng em yêu anh <br /> Gió hãy nói rằng ta yêu nhau <br /> Thế thôi....<i class="fa fa-language close transViewIcon" title="Translation"></i>

Lời Của GióAnh Thơ, Tấn Minh [Official MV]
Last tagged 21/01/16 09:34
Play musics without ads!
Lời Của GióAnh Thơ, Tấn Minh [Official MV]
Once shared, this message disappears.
https://ytimg.googleusercontent.com/vi/dHVGaJW4qLY/0.jpg
https://www.youtube.com/embed/dHVGaJW4qLY
Lời Của GióAnh Thơ, Tấn Minh [Official MV]
1K+
04:44Lời Của GióAnh Thơ, Tấn Minh [Official MV]
Lời Của GióAnh Thơ, Tấn Minh [Official MV]
00:00
Loading...
Bài hát Lời Của Gió thể hiện cặp đôi Anh Thơ - Tấn Minh, Song ca nhạc trẻ được khán giả trẻ yêu thích. Một sáng tác của nhạc sĩ Duy Thái.
Anh có nghe thấy em nói gì không ? Em có nghe thấy gió nói gì không ? Anh mang thương nhớ gửi vào trong gió ....
-------------
Song ca nhạc vàng hay nhất: https://youtu.be/P1PDyqr1XRY?list=PLiDv7Uf-Mu_ihJmjITpzPt_lL2XO3mMUy
LK nhạc trữ tình: https://youtu.be/olEbGBhVwsU?list=PLiDv7Uf-Mu_jYv6-Tvc898W6psiXnPde2
Nhạc vàng chọn lọc 2015: https://youtu.be/huk1xSXFwSY?list=PLiDv7Uf-Mu_g-WZH26yLGZBIvP4EiPVLZ
Những ca khúc hay nhất Anh Thơ: https://youtu.be/YJah-LQLGtk?list=PLiDv7Uf-Mu_hbzfDeW3mLbiQB0F7Y8nP1
Nhạc cách mạng hay: https://youtu.be/SsHT2pUC0DI

▶Theo dõi kênh ca sỹ Anh Thơ Official: https://goo.gl/WJb8vV

Lời bài hát:
Anh có nghe thấy em nói gì không ?
Em có nghe thấy gió nói gì không ?
Anh mang thương nhớ gửi vào trong gió
Đôi phút bên anh, được nghe anh nói với em.

Cơn gió nào bay ngang cuộc đời
Nói với em rằng tôi lẻ loi
Cơn gió nào bên tai thì thầm
Nói với em rằng tôi rất xấu... ớ ơ

Dù gió có ngang qua vườn chiều
Làm lá khô rơi rụng nhiều
Dù gió có mang bao điều
Cuốn theo mùa Thu đi

Nhưng gió ơi gió
Đừng hôn lên má em
Gió ơi gió đừng đùa trên tóc em
Gió ơi gió đừng ru đôi mắt em... dịu hiền

Gió hãy nói rằng tôi luôn nhớ em!
Gió hãy nói rằng tôi mong có em!
Gió hãy nói rằng tôi yêu em!
Gió hãy nói rằng em yêu anh!
.......
Gió hãy nói rằng tôi yêu em!
Gió hãy nói rằng em yêu anh
Gió hãy nói rằng ta yêu nhau
Thế thôi....
View comments
This playlist has no title.
Lời Của GióAnh Thơ, Tấn Minh [Official MV]
Share with your friends!
Press emoticons to leave feelings.
#Like
#Like
0
#Funny
#Funny
0
#Sad
#Sad
0
#Angry
#Angry
0
#Cool
#Cool
0
#Amazing
#Amazing
0
#Scary
#Scary
0
#Want more
#Want more
0
172663 https://www.youtube.com/watch?v=dHVGaJW4qLY Lời Của GióAnh Thơ, Tấn Minh [Official MV] 3
Mark LIKE on the tags!
340565
1
480285 Anh
1
595031 minh
1
1407 Official
4918 mv
1
Guest
Guest
0
0
There is no introduction.
 
Share page of @Guest
UnMark |Edit |Search
Mark |Dislike |Search
Mark |Del |Search
Open
Report
Full screen
Timer
Translation