Chuẩn Cơm Mẹ Nấu 2019 | Tập 198 Full HD: Mẹ Vợ - Mẹ Chồng

Chuẩn Cơm Mẹ Nấu là một gameshow ẩm thực dựa trên phiên bản gốc ‘My mom cooks better than yours’, lần đầu tiên phát sóng tại Việt Nam.Đài truyền hình Việt Nam cùng công ty Đông Tây promotion thực hiện dưới bản quyền thuộc Fremantle Media Tây Ban Nha.<br /> <br /> Hướng đến khán giả gia đình, Chuẩn cơm mẹ nấu sẽ đưa cha mẹ &amp; con cái đến gần nhau hơn qua việc bếp núc. Khán giả sẽ được chứng kiến những tình huống hài hước, trái khuấy giữa người chỉ huy là mẹ và con là người thực hiện. Chuẩn cơm mẹ nấu hứa hẹn sẽ mang đến đến màu sắc mới khi kết hợp yếu tố giải trí độc đáo cùng những giá trị nhân văn.<br /> <br /> Fanpage Chuẩn Cơm Mẹ Nấu: www.facebook.com/CHUANCOMMENAU.DONGTAY<br /> <br /> ***policy to be provided by the Fremantle YouTube team in London***<i class="fa fa-language close transViewIcon" title="Translation"></i>

Chuẩn Cơm Mẹ Nấu 2019 | Tập 198 Full HD: Mẹ Vợ - Mẹ Chồng
Video date 19/05/19 18:00
Play musics without ads!
Chuẩn Cơm Mẹ Nấu 2019 | Tập 198 Full HD: Mẹ Vợ - Mẹ Chồng
Once shared, this message disappears.
https://i.ytimg.com/vi/fSQSr573v9s/mqdefault.jpg
https://www.youtube.com/embed/fSQSr573v9s
Chuẩn Cơm Mẹ Nấu 2019 | Tập 198 Full HD: Mẹ Vợ - Mẹ Chồng
517
49:20Chuẩn Cơm Mẹ Nấu 2019 | Tập 198 Full HD: Mẹ Vợ - Mẹ Chồng
Chuẩn Cơm Mẹ Nấu 2019 | Tập 198 Full HD: Mẹ Vợ - Mẹ Chồng
00:00
Loading...
Chuẩn Cơm Mẹ Nấu là một gameshow ẩm thực dựa trên phiên bản gốc ‘My mom cooks better than yours’, lần đầu tiên phát sóng tại Việt Nam.Đài truyền hình Việt Nam cùng công ty Đông Tây promotion thực hiện dưới bản quyền thuộc Fremantle Media Tây Ban Nha.

Hướng đến khán giả gia đình, Chuẩn cơm mẹ nấu sẽ đưa cha mẹ & con cái đến gần nhau hơn qua việc bếp núc. Khán giả sẽ được chứng kiến những tình huống hài hước, trái khuấy giữa người chỉ huy là mẹ và con là người thực hiện. Chuẩn cơm mẹ nấu hứa hẹn sẽ mang đến đến màu sắc mới khi kết hợp yếu tố giải trí độc đáo cùng những giá trị nhân văn.

Fanpage Chuẩn Cơm Mẹ Nấu: www.facebook.com/CHUANCOMMENAU.DONGTAY

***policy to be provided by the Fremantle YouTube team in London***
View comments
This playlist has no title.
Chuẩn Cơm Mẹ Nấu 2019 | Tập 198 Full HD: Mẹ Vợ - Mẹ Chồng
Share with your friends!
Press emoticons to leave feelings.
#Like
#Like
0
#Funny
#Funny
0
#Sad
#Sad
0
#Angry
#Angry
0
#Cool
#Cool
0
#Amazing
#Amazing
0
#Scary
#Scary
0
#Want more
#Want more
0
101513 https://www.youtube.com/watch?v=fSQSr573v9s Chuẩn Cơm Mẹ Nấu 2019 | Tập 198 Full HD: Mẹ Vợ - Mẹ Chồng 3
Mark LIKE on the tags!
366514 chuẩn cơm mẹ nấu 198
366515 chuan co me nau 198
366516 chuẩn cơm mẹ nấu tập 198
366517 chuan com me nau
366518 chuẩn cơm mẹ nấu 2019
366519 chuẩn cơm mẹ nấu mùa 4
366520 My mom cooks better than yours
366521 Đông Tây promotion
Vlogger
Vlogger
8K+
7K+
Subscribe Popular Videos! :)
 
Share page of @Vlogger
UnMark |Edit |Search
Mark |Dislike |Search
Mark |Del |Search
Open
Report
Full screen
Timer
Translation